×

2.-3. ročník

2. týden - Slovní úlohy - pamětně sčítáme a odčítáme do 1000

Slovní úlohy
Materiál obsahuje 8 slovních úloh pro první stupeň ZŠ. Každá slovní úloha je gradovaná do třech úrovní. Úlohy obsahují matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Většina slovních úloh má i variantu s antisignálem.

Slovní úlohy na téma zdravý životní styl
Jednoduché slovní úlohy s využitím úsudku (když, tak – násobení) a logického vyvozování v početním oboru do 10000. Propojujícím tématem je zdravý životní styl a zdravé stravování. Vytvořeno v SW Open Sankoré.

Slovní úlohy 2
Žáci nejprve podle způsobu výpočtu zjišťují a zapisují ke slovní úloze otázku. Příklad poté správně vypočítají a vytvoří odpověď. Součástí materiálu je i správné řešení.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník):

www.ceskatelevize.cz

     

https://dum.rvp.cz/materialy/zajimava-matematika.html

Pracovní listy jsou zaměřeny na opakování sčítání, odčítání a násobení čísel v oboru do 1 000 se sebekontrolou.

http://dum.rvp.cz/materialy/pocitame-do-1000.html

Interaktivní cvičení jsou zaměřena na procvičení sčítání a odčítání. Žáci vypočítávají součty, rozdíly, doplňují do příkladů chybějící čísla a řeší číselné řetězce. Žáci mají ihned zpětnou vazbu, neboť správný výsledek se zobrazí žlutě, nesprávný nebo žádný výsledek červeně.

https://dum.rvp.cz/materialy/matematicke-pyramidy-v-oboru-do-10-000.html

Pracovní list sloužící k procvičení všech početních operací do 10 000.

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník):

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000007/video/758160

3. týden - Násobilka 3

Zvířata v ZOO - pracovní list
Pracovní list procvičující násobilkové spoje 3. Žáci si zopakují řadu násobků tří a pomocí řešení rovnic odhalují ukrytá slova.

Pracovní list
Pracovní list procvičující násobilkové spoje 3. Žáci si zopakují řadu násobků tří a pomocí řešení rovnic odhalují ukrytá slova.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník)

3. týden - Orientace v čase

Prezentace
Prezentace seznamuje se základními časovými úseky, které můžeme měřit, s jednotkami času a s jejich převody.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

3. týden - Tvoření slovních úloh

Procvičování
Žáci nejprve podle způsobu výpočtu zjišťují a zapisují ke slovní úloze otázku. Příklad poté správně vypočítají a vytvoří odpověď. Součástí materiálu je i správné řešení.

Pracovní karty
Materiál obsahuje dvě sady karet. Žák si procvičí čtení s porozuměním, početní operace s přirozenými čísly v oboru do 100 a logické myšlení.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

3. týden - Zaokrouhlování na stovky

Interaktivní prezentace
Anotace: Prezentace je interaktivní – návod k jednotlivým snímků nalezneme v poznámkách každého snímku.

Zaokrouhlovací hra
Žáci si formou hry zopakují zaokrouhlování čísel na stovky a desítky.

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník):
www.ceskatelevize.cz

4. týden - Počítáme s kostkami

Pracovní list
Pracovní list vhodný pro práci ve dvojicích. Procvičuje pamětné sčítání a odčítání do sta, porovnávání čísel, pojmy jednotky, desítky a ciferný součet.

Hejného metoda
Odkaz na materiály pro práci žáků s využitím Hejného metody (strana 26).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

4. týden - Pracujeme a počítáme se stavebnicí

Interaktivní kostky
Kostky se otáčejí. Jedné však chybí číslice. Žáci musí určit, jaká číslice má být místo otazníku.

Pracovní listy
Pracovní listy, ve kterých si žáci procvičí znalost geometrických tvarů, počítání v oboru do 20, prostorovou orientaci.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

5 týden - Řešíme slovní úlohu

Nákupy
Materiál je určen žákům 2. ročníku základní školy. Po vytištění, vystřižení, zahnutí posledního sloupce a zalaminování vznikne 8 karet. Žáci určují, kolik peněz zaplatí za nákup uvedený v konkrétním řádku, přičemž ceny jsou uvedeny v horním řádku. Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno správné řešení – tedy správný součet všech položek na řádku.

Peníze
Prezentace rozvíjí finanční gramotnost žáků. Pracuje s pojmy hodnota, mince a bankovka.

Slovní úlohy
Slovní úlohy pro 3. ročník – opakování sčítání do 100 (prostřednictvím úloh v rámci nakupování).

5. týden - Násobení a dělení číslem 4

Bludiště
Jednoduchá úloha na procvičení hledání násobků zadaného čísla (projdi bludištěm po násobcích zadaného čísla). Program umožňuje generovat další zadání různých obtížností.

Hravé procvičování
Násobení čtyřmi zpracované názorně graficky, ve formě pexesa, přiřazování a řazení násobků 4, vyhledávání čísel, které nepatří mezi násobky čísla 4, hravé procvičování příkladů, procvičovací karty, procvičování početních spojů a další.

Karetní hra
Karetní hra k procvičování násobilky a dělení číslem 4, vytváření dvojic příklad a výsledek. Pravidla hry „Černý Petr", výsledky možno využít k poskládání násobkové řady.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník:

5. týden - Písemné odčítání

Prezentace s procvičováním
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 3. ročníku. Toto téma je zaměřeno na pamětný a písemný postup sčítání a odčítání do 1000.

Dobrodružné počítání
Písemné odčítání s kontrolou, písemné odčítání s přechodem přes desítku formou „dobývání hradu“ a „rozluštění nápisu na indiánském totemu“.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

5. týden - Tělesa a jejich vlastnosti

Geometrická tělesa
Pracovní list obsahuje cvičení, v nichž si žáci procvičí vědomosti týkající se geometrických těles. Budou tělesa pozorovat, vybarvovat, pojmenovávat, stavět stavby podle předlohy, určovat, zda danou stavbu lze postavit apod. Doplněno řešením.

Hrací karty
Materiál obsahuje hrací karty, náměty k aktivitám s nimi a prověrku s klíčem. Žák si procvičí geometrická tělesa a prostorovou představivost. Nachází v realitě jejich reprezentaci.

Čtyřúhelník
Vrcholy a strany čtyřúhelníku, měření a doplnění délky stran, sousední strany, protější strany.

Trojúhelník
Vrcholy a strany trojúhelníku. Měření a doplnění délky stran, body náležící a nenáležící.

6. týden - Hledáme k úloze více řešení

Tématu podobné materiály:

Hravé úkoly
Při této činnosti zažívá žák radost z úspěšně vyřešené úlohy, získává důvěru ve vlastní schopnosti. Aktivně používá matematický jazyk. Chyba je podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky.

Násobkové řady
Jednoduchá úloha na procvičení malé násobilky. Program umožňuje přípravu dalších zadání.

Strategie v matematice
Žáci díky zábavné hře rozvíjejí svou paměť a zároveň rozpoznávají a využívají výhodné početní strategie.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

6. týden - Násobení a dělení číslem 5

Násobilka se zvířátky
Žák počítá příklady a pokládá na ně výsledky tak, aby lícová strana (část obrázku) byla navrchu. Žák je zvědavý, jaký obrázek složí, což ho motivuje k počítání.

Pracovní list
Pracovní list upevňující a procvičující násobilku 5.

On-line procvičování
V prvním sloupci vypočítej příklad pomocí opakovaného přičítání, v druhém počítej pomocí násobení. Přiřaď k opakovanému přičítání správný příklad na násobení (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

6. týden - Písemné odčítání

Příklady pro 3. třídu
Soubory s příklady mohou být využity k samostatné práci žáků. Účelem je procvičení násobení, sčítání a odčítání v oboru do 1000, zaokrouhlování na desítky a základů geometrie.

Písemné odčítání s kontrolou
Úlohy na písemné počítání s kontrolou.

Sčítání a odčítání
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 3. ročníku. Toto téma je zaměřeno na pamětný a písemný postup sčítání a odčítání do 1000.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

6. týden - Zjišťujeme obvod útvarů

Obvody a obsahy
Materiál je určen k procvičení výpočtů obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. Žáci hravou formou přiřazují správné výsledky. Určeno pro skupinovou práci.

Výpočet obvodu
Výpočet obvodu s chybějící délkou strany.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

7. týden - Komutativnost násobení

Hravá malá násobilka
Soubor pracovních listů je určený k procvičování učiva malé násobilky. Žáci si hravou formou učivo procvičují a upevňují.

Večerníček
Interaktivní procvičení násobení a dělení.

Jak učit násobení a dělení
Pracovní list. Příspěvek popisuje vývoj metodických přístupů k vyučování násobení a dělení.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

7. týden - Učíme se dávat přednost se závorkami

Matematická skládačka
Skládačka procvičuje přednost početních operací a závorek v číselném oboru do 1000.

Interaktivní cvičení 1
Interaktivní počítání se závorkami s kontrolou.

Interaktivní cvičení 2
Interaktivní počítání se závorkami s kontrolou

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

8. týden - Dělíme se zbytkem

Výklad a procvičení
Materiál pro 3. ročník. Žáci se učí dělit se zbytkem v části výkladové, následně procvičují učivo na zadaných příkladech.

Interaktivní cvičení
Interaktivní procvičení dělení se zbytkem.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

8. týden - Násobení číslem 6

Násobilka se zvířaty
Žák počítá příklady a pokládá na ně výsledky tak, aby lícová strana (část obrázku) byla navrchu. Žák je zvědavý, jaký obrázek složí, což ho motivuje k počítání.

Ukrytá slova
Pracovní list procvičující násobilkové spoje 6. Žáci si zopakují řadu násobků šesti a pomocí řešení rovnic odhalují ukrytá slova.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

9. týden - Hledáme více řešení

Tématu podobné materiály: Čertík kvítko
Materiál obsahuje příklady a slovní úlohy k procvičení malé násobilky číslem 8. Součástí jsou navíc „kouzelné karty“, které pro děti vyčaroval jejich kamarád čertík Kvítko. Ten je provází i všemi úkoly, s ním je učení hračka. Karty jsou založené na vizualizaci příkladů. Každý příklad je vlastně kratičký příběh. Číslicím od jedné do deseti je vždy přiřazen jeden obrázek a výsledek je pak namalovaný na druhé straně jako jeho kratičké dokončení. Stačí, když si děti budou karty postupně procházet a ty, které si zatím nepamatují, odloží stranou a vrátí se k nim ještě jednou nebo i vícekrát. Uvidíte, jak vám půjde učení pekelně snadno. Ukázka pochází z knihy „Hravá násobilka s čertíkem Kvítkem“ vydané nakladatelstvím E­dika.

Nakupujeme a platíme
Didaktická hra, při které řešíme slovní úlohy. Žák v hrací kartě nejprve zapisuje výsledky úloh, poté vybarvuje políčka se správným řešením. Učitel mu předkládá v různých hodinách vždy šest slovních úloh souvisejících s různými obchody. Má-li žák správně vypočítáno, políčko si vybarví pastelkou, v opačném případě výsledek vygumuje. Pracovní listy obsahují herní plán, pět sad slovních úloh a návod k použití.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

9. týden - Násobení mimo obor násobilky

O kouzelné studni
Pracovní list propojuje učivo matematiky a českého jazyka. Žák počítá příklady (násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilek – v rozsahu do 100), výsledky zapisuje slovy do křížovek a řešení doplňuje do textu pohádky, čímž si ověří čtení s porozuměním. Materiál obsahuje řešení.

9. týden - Počítáme se závorkami

Matematické rozcvičky
Materiál obsahuje dvě sady matematických rozcviček v oboru 0–100 bez přechodu a s přechodem přes desítku. Každou sadu tvoří 24 karet se zadáním a 24 karet s výsledky. Žák, dvojice nebo skupina obdrží jednu kartu, pomocí které si procvičí pamětné sčítání, odčítání a početní operace se závorkou. Určeno pro 2. ročník.

Puzzle
Interaktivní sčítání a odečítání se závorkami.

Prezentace s úkoly
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 2. ročníku. Opakuje a prohlubuje se zde sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10. Prohloubením je zde vztah o n větší, menší, význam závorek v matematických záznamech.

9. týden - Prohlížíme stavby krychlí zpředu, shora, z boku

Krychlové stavby
Materiál k Hejného matematice, obsahuje pracovní listy a komentář pro učitele

Geometrie
Pracovní listy pro 1. stupeň vyžadující netradiční postupy řešení.

Stavby z kostek
Pracovní list je určen k procvičení prostorové představivosti. Obsahuje 12 různých obrázků poskládaných z krychlí. Žáci počítají a zapisují počty krychlí, které tvoří dané stavby. Poté počítají objemy a povrchy daných těles. Je přiloženo autorské řešení.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

10. týden - Digitální tvary číslic

Rozvrh dne
Materiál je určen k základní časové orientaci dne. Žák si s pomocí učitele osvojuje převody časových jednotek, nestandardní úlohy mu pomáhají lépe pochopit časové jednotky a převod z ručičkových hodin na hodiny digitální. Zjišťujeme a hodnotíme správnou organizaci dne (čas na odpočinek, čas na večeři apod.).

Všední den u Nováků
Pracovní listy s analogovými i digitálními hodinami. Žáci do nich zakreslují časy podle děje příběhu. Procvičí si nejen hodiny, ale rozvinou si čtenářskou gramotnost.

10. týden - Dělíme v oboru násobilek

Dělení dvěma
Online. Rozdělení květů do skupin po dvou.

Dominové karty
Pracovní list. Žáci si během této hry procvičí početní operace násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Pomůcky k dělení
Materiál obsahuje 8 pomůcek určených k procvičování dělení v oboru násobilek.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

10. týden - Geometrické skládanky

Skládačky 1
Skládání geometrických obrazců z jejich částí.

Skládačky 2
Pracovní list obsahuje celkem 4 skládačky různých geometrických tvarů (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník). Každý list obsahuje vždy dva tvary rozdělené čarami.

Tangram - ufo a rakety
Materiál obsahuje matematickou skládačku. Děti rozstříhají čtverec na jednotlivé části a mají za úkol je sestavit do přiloženého tvaru raket (jednodušší i složitější verze).

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

10. týden - Slovní úlohy

Hrací karty
Materiál obsahuje dvě sady karet. Žák si procvičí čtení s porozuměním, početní operace s přirozenými čísly v oboru do 100 a logické myšlení.

Situačně orientované slovní úlohy
Článek. Situačně orientované slovní úlohy jako součást výuky matematiky a českého jazyka.

Slovní úlohy s malou násobilkou
Jednoduché slovní úlohy, jejichž výsledek je šifra k rozluštění tajenky.

11. týden - Dělíme násobky deseti

Interaktivní prezentace
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 3. ročníku. Opakují a prohlubují se v něm poznatky o násobení, dělení získané ve 2. ročníku a nově se zde objasňuje násobení a dělení v oboru násobilek 6, 7, 8, 9. Zavádí se zde pojem násobek čísla, násobky čísel se vyznačují ve stovkové tabulce a nacvičuje se práce s tabulkou násobení a dělení.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

11. týden - Pracujeme se čtvercovou sítí a geodeskou

Rovina a polorovina
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Poznáváme rovinu a polorovinu je třetím geometrickým tématem kolekce Třeťáci a matematika. Je zaměřeno na poznávání roviny, rozlišování geometrických útvarů rovinných – obrazců a těles, na poznávání vzájemné polohy přímky a roviny. Prohloubením pojmu roviny je čtvercová síť, která napomáhá orientaci v rovině.

Čtvercová síť
Pracovní list. Žák v pracovním listu zjišťuje obsah obrazců pomocí čtvercové sítě. Materiál obsahuje řešení.

Šipkovaná
Materiál je určen k procvičování orientace ve čtvercové síti u žáků 1. ročníků ZŠ. Žáci pracují s pojmy vpravo, vlevo, nahoru a dolů.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

11. týden - Procvičujeme násobení a dělení

Sloupečky
Materiál generuje náhodné příklady na násobení a dělení.

Černý Petr
Karetní hra k procvičování násobení a dělení číslem 7, vytváření dvojic příklad a výsledek, skládání násobkové řady, pravidla hry „Černý Petr“.

Fotbalový turnaj
Online. Fotbalový turnaj: procvičujeme násobení a dělení 0, 1, 2, 3, 4.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

11. týden - Rozlišujeme sudá a lichá čísla

Trička s čísli
Žáci procvičují rozdělení čísel na sudá a lichá. Doplňují hravou formou čísla na trička. Materiál je vhodný pro individuální činnost. Pracovní list obsahuje autorské řešení.

Domečky
Pracovní listy jsou zaměřeny na znalost číselné osy 1–20, procvičení sčítání a odčítání do 10 s využitím sebekontroly, propedeutiku sudých a lichých čísel, opakování důležitých telefonních čísel a orientaci v prostoru.

Hrajeme si a počítáme
Aktivita je vhodná pro práci ve skupinách. Formou hry s využitím pravidelného čtyřstěnu si žáci procvičí matematické operace (čísla 1–4, sčítání, násobky).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

12. týden - počítáme s rozkladem

Interaktivní hra
Žáci si interaktivní hrou procvičí rozklad čísel.

Domek s rozklady
Materiál obsahuje pracovní list, který je zaměřen na rozklady čísla 20.

Mince
Online. Přiřazení správného počtu mincí a rozklad čísla na desítky a jednotky.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník

12. týden - Tvoříme slovní úlohy

Využití hry při rozvoji matematické gramotnosti
Při této činnosti zažívá žák radost z úspěšně vyřešené úlohy, získává důvěru ve vlastní schopnosti. Aktivně používá matematický jazyk.

Slovní úlohy
Žáci nejprve podle způsobu výpočtu zjišťují a zapisují ke slovní úloze otázku. Příklad poté správně vypočítají a vytvoří odpověď. Součástí materiálu je i správné řešení.

Hrací karty
Materiál obsahuje dvě sady karet. Žák si procvičí čtení s porozuměním, početní operace s přirozenými čísly v oboru do 100 a logické myšlení.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

13. týden - Orientujeme se v čase

Časová přímka
Orientace na časové přímce, prezentace s úkoly.

U hodináře
Online. Umístění hodin u pana hodináře na správné místo (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník

13. týden - Řešíme slovní úlohu

V cukrárně
Pracovní list slouží k procvičování početních operací s přirozenými čís¬ly.

Slovní úlohy
Materiál obsahuje 8 slovních úloh pro první stupeň ZŠ. Každá slovní úloha je gradovaná do třech úrovní. Úlohy obsahují matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Úroda
Žák provádí číselné operace s přirozenými čísly v číselné řadě do 10 000.

On-line úlohy
Online. Vyřešení slovní úlohy. Doplnění zápisu a výpočet (se zkouškou).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník