×

6. týden - Písemné odčítání

Příklady pro 3. třídu
Soubory s příklady mohou být využity k samostatné práci žáků. Účelem je procvičení násobení, sčítání a odčítání v oboru do 1000, zaokrouhlování na desítky a základů geometrie.

Písemné odčítání s kontrolou
Úlohy na písemné počítání s kontrolou.

Sčítání a odčítání
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 3. ročníku. Toto téma je zaměřeno na pamětný a písemný postup sčítání a odčítání do 1000.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník