×

5. týden - Tělesa a jejich vlastnosti

Geometrická tělesa
Pracovní list obsahuje cvičení, v nichž si žáci procvičí vědomosti týkající se geometrických těles. Budou tělesa pozorovat, vybarvovat, pojmenovávat, stavět stavby podle předlohy, určovat, zda danou stavbu lze postavit apod. Doplněno řešením.

Hrací karty
Materiál obsahuje hrací karty, náměty k aktivitám s nimi a prověrku s klíčem. Žák si procvičí geometrická tělesa a prostorovou představivost. Nachází v realitě jejich reprezentaci.

Čtyřúhelník
Vrcholy a strany čtyřúhelníku, měření a doplnění délky stran, sousední strany, protější strany.

Trojúhelník
Vrcholy a strany trojúhelníku. Měření a doplnění délky stran, body náležící a nenáležící.