×

3. týden - Orientace v čase

Prezentace
Prezentace seznamuje se základními časovými úseky, které můžeme měřit, s jednotkami času a s jejich převody.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník