×

13. týden - Řešíme slovní úlohu

V cukrárně
Pracovní list slouží k procvičování početních operací s přirozenými čís¬ly.

Slovní úlohy
Materiál obsahuje 8 slovních úloh pro první stupeň ZŠ. Každá slovní úloha je gradovaná do třech úrovní. Úlohy obsahují matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Úroda
Žák provádí číselné operace s přirozenými čísly v číselné řadě do 10 000.

On-line úlohy
Online. Vyřešení slovní úlohy. Doplnění zápisu a výpočet (se zkouškou).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník