×

2. týden - Slovní úlohy - pamětně sčítáme a odčítáme do 1000

Slovní úlohy
Materiál obsahuje 8 slovních úloh pro první stupeň ZŠ. Každá slovní úloha je gradovaná do třech úrovní. Úlohy obsahují matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Většina slovních úloh má i variantu s antisignálem.

Slovní úlohy na téma zdravý životní styl
Jednoduché slovní úlohy s využitím úsudku (když, tak – násobení) a logického vyvozování v početním oboru do 10000. Propojujícím tématem je zdravý životní styl a zdravé stravování. Vytvořeno v SW Open Sankoré.

Slovní úlohy 2
Žáci nejprve podle způsobu výpočtu zjišťují a zapisují ke slovní úloze otázku. Příklad poté správně vypočítají a vytvoří odpověď. Součástí materiálu je i správné řešení.

Odkaz na televizní vysílání (2. ročník):

www.ceskatelevize.cz

     

https://dum.rvp.cz/materialy/zajimava-matematika.html

Pracovní listy jsou zaměřeny na opakování sčítání, odčítání a násobení čísel v oboru do 1 000 se sebekontrolou.

http://dum.rvp.cz/materialy/pocitame-do-1000.html

Interaktivní cvičení jsou zaměřena na procvičení sčítání a odčítání. Žáci vypočítávají součty, rozdíly, doplňují do příkladů chybějící čísla a řeší číselné řetězce. Žáci mají ihned zpětnou vazbu, neboť správný výsledek se zobrazí žlutě, nesprávný nebo žádný výsledek červeně.

https://dum.rvp.cz/materialy/matematicke-pyramidy-v-oboru-do-10-000.html

Pracovní list sloužící k procvičení všech početních operací do 10 000.

Odkaz na televizní vysílání (3. ročník):

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000007/video/758160