×

12. týden - Tvoříme slovní úlohy

Využití hry při rozvoji matematické gramotnosti
Při této činnosti zažívá žák radost z úspěšně vyřešené úlohy, získává důvěru ve vlastní schopnosti. Aktivně používá matematický jazyk.

Slovní úlohy
Žáci nejprve podle způsobu výpočtu zjišťují a zapisují ke slovní úloze otázku. Příklad poté správně vypočítají a vytvoří odpověď. Součástí materiálu je i správné řešení.

Hrací karty
Materiál obsahuje dvě sady karet. Žák si procvičí čtení s porozuměním, početní operace s přirozenými čísly v oboru do 100 a logické myšlení.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník