×

4. týden - Počítáme s kostkami

Pracovní list
Pracovní list vhodný pro práci ve dvojicích. Procvičuje pamětné sčítání a odčítání do sta, porovnávání čísel, pojmy jednotky, desítky a ciferný součet.

Hejného metoda
Odkaz na materiály pro práci žáků s využitím Hejného metody (strana 26).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník