×

9. týden - Počítáme se závorkami

Matematické rozcvičky
Materiál obsahuje dvě sady matematických rozcviček v oboru 0–100 bez přechodu a s přechodem přes desítku. Každou sadu tvoří 24 karet se zadáním a 24 karet s výsledky. Žák, dvojice nebo skupina obdrží jednu kartu, pomocí které si procvičí pamětné sčítání, odčítání a početní operace se závorkou. Určeno pro 2. ročník.

Puzzle
Interaktivní sčítání a odečítání se závorkami.

Prezentace s úkoly
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 2. ročníku. Opakuje a prohlubuje se zde sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10. Prohloubením je zde vztah o n větší, menší, význam závorek v matematických záznamech.