×

11. týden - Pracujeme se čtvercovou sítí a geodeskou

Rovina a polorovina
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Poznáváme rovinu a polorovinu je třetím geometrickým tématem kolekce Třeťáci a matematika. Je zaměřeno na poznávání roviny, rozlišování geometrických útvarů rovinných – obrazců a těles, na poznávání vzájemné polohy přímky a roviny. Prohloubením pojmu roviny je čtvercová síť, která napomáhá orientaci v rovině.

Čtvercová síť
Pracovní list. Žák v pracovním listu zjišťuje obsah obrazců pomocí čtvercové sítě. Materiál obsahuje řešení.

Šipkovaná
Materiál je určen k procvičování orientace ve čtvercové síti u žáků 1. ročníků ZŠ. Žáci pracují s pojmy vpravo, vlevo, nahoru a dolů.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník