×

10. týden - Slovní úlohy

Hrací karty
Materiál obsahuje dvě sady karet. Žák si procvičí čtení s porozuměním, početní operace s přirozenými čísly v oboru do 100 a logické myšlení.

Situačně orientované slovní úlohy
Článek. Situačně orientované slovní úlohy jako součást výuky matematiky a českého jazyka.

Slovní úlohy s malou násobilkou
Jednoduché slovní úlohy, jejichž výsledek je šifra k rozluštění tajenky.