×

11. týden - Rozlišujeme sudá a lichá čísla

Trička s čísli
Žáci procvičují rozdělení čísel na sudá a lichá. Doplňují hravou formou čísla na trička. Materiál je vhodný pro individuální činnost. Pracovní list obsahuje autorské řešení.

Domečky
Pracovní listy jsou zaměřeny na znalost číselné osy 1–20, procvičení sčítání a odčítání do 10 s využitím sebekontroly, propedeutiku sudých a lichých čísel, opakování důležitých telefonních čísel a orientaci v prostoru.

Hrajeme si a počítáme
Aktivita je vhodná pro práci ve skupinách. Formou hry s využitím pravidelného čtyřstěnu si žáci procvičí matematické operace (čísla 1–4, sčítání, násobky).

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník