×

12. týden - počítáme s rozkladem

Interaktivní hra
Žáci si interaktivní hrou procvičí rozklad čísel.

Domek s rozklady
Materiál obsahuje pracovní list, který je zaměřen na rozklady čísla 20.

Mince
Online. Přiřazení správného počtu mincí a rozklad čísla na desítky a jednotky.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník