×

9. týden - Hledáme více řešení

Tématu podobné materiály: Čertík kvítko
Materiál obsahuje příklady a slovní úlohy k procvičení malé násobilky číslem 8. Součástí jsou navíc „kouzelné karty“, které pro děti vyčaroval jejich kamarád čertík Kvítko. Ten je provází i všemi úkoly, s ním je učení hračka. Karty jsou založené na vizualizaci příkladů. Každý příklad je vlastně kratičký příběh. Číslicím od jedné do deseti je vždy přiřazen jeden obrázek a výsledek je pak namalovaný na druhé straně jako jeho kratičké dokončení. Stačí, když si děti budou karty postupně procházet a ty, které si zatím nepamatují, odloží stranou a vrátí se k nim ještě jednou nebo i vícekrát. Uvidíte, jak vám půjde učení pekelně snadno. Ukázka pochází z knihy „Hravá násobilka s čertíkem Kvítkem“ vydané nakladatelstvím E­dika.

Nakupujeme a platíme
Didaktická hra, při které řešíme slovní úlohy. Žák v hrací kartě nejprve zapisuje výsledky úloh, poté vybarvuje políčka se správným řešením. Učitel mu předkládá v různých hodinách vždy šest slovních úloh souvisejících s různými obchody. Má-li žák správně vypočítáno, políčko si vybarví pastelkou, v opačném případě výsledek vygumuje. Pracovní listy obsahují herní plán, pět sad slovních úloh a návod k použití.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník