×

6. týden - Hledáme k úloze více řešení

Tématu podobné materiály:

Hravé úkoly
Při této činnosti zažívá žák radost z úspěšně vyřešené úlohy, získává důvěru ve vlastní schopnosti. Aktivně používá matematický jazyk. Chyba je podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky.

Násobkové řady
Jednoduchá úloha na procvičení malé násobilky. Program umožňuje přípravu dalších zadání.

Strategie v matematice
Žáci díky zábavné hře rozvíjejí svou paměť a zároveň rozpoznávají a využívají výhodné početní strategie.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník