×

9. týden - Prohlížíme stavby krychlí zpředu, shora, z boku

Krychlové stavby
Materiál k Hejného matematice, obsahuje pracovní listy a komentář pro učitele

Geometrie
Pracovní listy pro 1. stupeň vyžadující netradiční postupy řešení.

Stavby z kostek
Pracovní list je určen k procvičení prostorové představivosti. Obsahuje 12 různých obrázků poskládaných z krychlí. Žáci počítají a zapisují počty krychlí, které tvoří dané stavby. Poté počítají objemy a povrchy daných těles. Je přiloženo autorské řešení.

Odkaz na televizní vysílání 3. ročník