×

7. týden - Komutativnost násobení

Hravá malá násobilka
Soubor pracovních listů je určený k procvičování učiva malé násobilky. Žáci si hravou formou učivo procvičují a upevňují.

Večerníček
Interaktivní procvičení násobení a dělení.

Jak učit násobení a dělení
Pracovní list. Příspěvek popisuje vývoj metodických přístupů k vyučování násobení a dělení.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník