×

6. týden - Zjišťujeme obvod útvarů

Obvody a obsahy
Materiál je určen k procvičení výpočtů obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. Žáci hravou formou přiřazují správné výsledky. Určeno pro skupinovou práci.

Výpočet obvodu
Výpočet obvodu s chybějící délkou strany.

Odkaz na televizní vysílání 2. ročník