×

1. ročník

3. týden - Živočichové na jaře (hmyz)

Pozorujeme broučky
Popis tématického projektu - pozorování drobných živočichů - hmyz (brouci), rozvoj řečových schopností, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. Inspirace pro aktivity s dítětem.

Jarní aktivity
Popis tématického projektu - Je jaro. Příroda se probouzí zpět k zelenému životu a hmyz létá všude kolem nás. Například včeličky mají velice napilno. Musí totiž opylovat všechny květy ve svém okolí. Jak vypadá taková včela? Jak vypadá jejich dům – včelí úl? To vše se dozvíme během této lekce, kterou si užijeme se vším všudy. Budeme si hrát, vyrábět, soutěžit, poslouchat pohádku, naučíme se novým poznatkům a také budeme zkoušet různé cvičení z oblasti dramatické výchovy.

Co se děje v trávě
Popis tématického projektu - Co se děje v trávě - Informace o drobném hmyzu - charakteristické znaky, chování v přirozeném prostředí, chování na jaře.

4. týden - Velikonoce a naše tradice

Jak šlo vejce na vandr
Prostřednictvím estetických prožitků chceme vytvořit sváteční náladu pro přípravu na svátky jara a přirozeně vnést děti do doby dětství jejich prarodičů a praprarodičů.

Vzdělávací blok
Vzdělávací blok si klade za cíl seznámit děti s probíhajícími změnami přírody, s přicházejícím jarem, oslavami Velikonoc, lidovými zvyky a tradicemi jara.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

5. týden - Pozorujeme živočichy na jaře - hmyz

Projekt 1
Je jaro. Příroda se probouzí zpět k zelenému životu a hmyz létá všude kolem nás. Například včeličky mají velice napilno. Musí totiž opylovat všechny květy ve svém okolí. Jak vypadá taková včela? Jak vypadá jejich dům – včelí úl? To vše se dozvíme během této lekce, kterou si užijeme se vším všudy. Budeme si hrát, vyrábět, soutěžit, poslouchat pohádku, naučíme se novým poznatkům a také budeme zkoušet různé cvičení z oblasti dramatické výchovy.

Projekt 2
Charakteristika integrovaného bloku: Pozorování drobných živočichů – hmyz (brouci), rozvoj řečových schopností, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Prezentace
S pomocí fotografií zvířat v této prezentaci se žáci mohou lépe zorientovat ve skupině bezobratlých živočichů a efektivněji a účelněji si zapamatovat zástupce jednotlivých tříd.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

6. týden - Oslavíme den Země

Planeta Země
První část prezentace je naučná. Seznamuje děti s pojmem „PLANETA ZEMĚ“ a pomáhá jim vytvářet si ucelenou představu o naší různorodé planetě. Děti získávají povědomí o živé a neživé přírodě, o existenci různých národních kultur. Zařazen je i výchovný cíl, jenž upozorňuje na důležitost ochrany životního prostředí. Druhá část prezentace je určena k procvičení paměti a k rozvíjení řečových dovedností.

Ochrana zdraví a životního prostředí
Prezentace vede děti především ke komunikaci s vyučujícím na téma ochrana vlastního zdraví a životního prostředí. Při vhodně vedené diskusi si děti upevní žádoucí postoje a návyky, budou konfrontovány s projevy vandalství a motivovány ke hledání a navrhování východisek. Fotografie zachycují i situace, jejichž obsah není vždy zcela jednoznačný. Simulované může být za jistých podmínek omluvitelným, akceptovatelným, pro dítě pod dohledem dospělého bezpečným, za jistých okolností však bude tatáž situace zcela nepřijatelná.

Ochrany přírody
Základní informace o významu ochrany přírody.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

7. týden - Hospodářská zvířata a jejich mláďata

Vítejte na farmě
Prezentace ukazující domácí zvířata, jejich potravu a obydlí.

Čím jsou užitečná? 1
Materiál obsahuje pracovní list, ve kterém žáci specifikují užitek zvířete nebo rostliny. V dalším souboru jsou puzzle na stejné téma.

Čím jsou užitečná? 2
Materiál obsahuje pracovní list, ve kterém žáci specifikují užitek zvířete nebo rostliny. V dalším souboru jsou kartičky k přiřazování na stejné téma.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

8. týden - Domácí zvířata a jejich mláďata

Mláďata
DUM obsahuje prezentaci, puzzle, kvarteto, interaktivní hru a karty k vytisknutí. Materiál je určen pro 1. třídu, výuku a opakování učiva prvouky.

Skládej zvířata
Pracovní list z prvouky pro 1. třídu. Žáci k sobě přiřazují správné půlky obrázků domácích zvířat a jejich mláďat. Obrázky pak nalepují a vybarvují.

Domácí zvířata a jejich mláďata
Pracovní list k procvičování názvů domácích zvířat, jejich rodin. Součástí je cvičení na poznávání zvířat dle jejich stínů a kartičky na rozstříhání (zvířecí rodiny – činnostní učení).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

9. týden - Domácí zvířata

Domácí mazlíčci
Určování názvu zvířete, do jaké skupiny zvířat patří a příbytek, v čem ho chováme.

Domácí zvířata a jejich mláďata
Pracovní list k procvičování názvů domácích zvířat, jejich rodin. Součástí je cvičení na poznávání zvířat dle jejich stínů a kartičky na rozstříhání (zvířecí rodiny – činnostní učení).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

10. týden - Zvířata v ZOO

Výlet do ZOO
Příspěvek nabízí možnost méně obvyklé práce s textem (zrakové pexeso, skládání slov ze slabik, cvičení sluchové paměti, prostorového vnímání) v rámci skupinové práce. Materiál je vhodný nejen pro děti se specifickou poruchou čtení (dyslexií), ale i pro méně zdatné čtenáře či pro zdatné čtenáře po obměnu výuky.

Hádej, kdo jsem!
Pracovní list k nácviku čtení s porozuměním je zároveň pomůckou do předmětu Prvouka. Žáci čtou řádek po řádku, postupně vyškrtávají živočichy, kteří neodpovídají popisu hledaného zvířete, a snaží se postupným čtením vyhledat odpovídajícího tvora žijícího v ZOO. Obměnou může být rozstříhání zobrazených tabulek na kartičky a následné plnění úloh dle instrukcí – např. třídění živočichů dle různých kritérií, popis vybraného živočicha, určování místa výskytu atd.

Svět zvířat
Prezentace představuje dětem zvířata a jejich přirozený domov. Pracovní list slouží k dokreslení domova daným zvířátkům podle prezentace. Lze takto skupinově vytvořit svou vlastní „fotoobrázkovou“ ZOO. Děti mohou skupinově domalovat další zvířátka (popř. také rostliny). Materiál je vhodné využít před či po návštěvě ZOO.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

11. týden - Poznáváme roční období

Loto
Hra je určena pro čtyři hráče. Před započetí hry vystřihněte kartičky označené k vystřižení. Kartičky doporučujeme zalaminovat. Hra má shodná pravidla jako hra loto. Vystřižené kartičky se otočí. Protihráči si před sebe položí každý svou hrací kartu jaro, léto, podzim nebo zima. Hráči se střídají v otáčení kartiček. Pokud naleznou obrázek vhodný ke svému ročnímu období, přiloží danou kartičku na svoji hrací kartu. Pokud se hráči obrázek z kartičky nehodí, otočí ji zpět. Vítězí hráč, který svou kartu zaplní jako první. Při každém otočení nebo přiložení kartičky dítě pojmenuje obrázek a vysvětlí, jak s ročním obdobím souvisí.

Kartičky k ročním obdobím
Pracovní list procvičuje logické myšlení, poznávání a komunikaci. Pracovní list obsahuje kartičky – názvy ročních období a obrázky. Děti mají za úkol jednotlivé obrázky přiřazovat k ročním obdobím.

Dokreslování
Do jednotlivých obrázků žáci dokreslují charakteristické jevy pro dané roční období. Obrázky si vykreslí, případně mohou dokreslit při činnostech v daném období.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník

12. týden - Poznáváme práci na poli

Obilniny
Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru – poznávání obilnin, puzzle a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva.

Léto na poli
Interaktivní procvičování s obrázky.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník