×

6. týden - Oslavíme den Země

Planeta Země
První část prezentace je naučná. Seznamuje děti s pojmem „PLANETA ZEMĚ“ a pomáhá jim vytvářet si ucelenou představu o naší různorodé planetě. Děti získávají povědomí o živé a neživé přírodě, o existenci různých národních kultur. Zařazen je i výchovný cíl, jenž upozorňuje na důležitost ochrany životního prostředí. Druhá část prezentace je určena k procvičení paměti a k rozvíjení řečových dovedností.

Ochrana zdraví a životního prostředí
Prezentace vede děti především ke komunikaci s vyučujícím na téma ochrana vlastního zdraví a životního prostředí. Při vhodně vedené diskusi si děti upevní žádoucí postoje a návyky, budou konfrontovány s projevy vandalství a motivovány ke hledání a navrhování východisek. Fotografie zachycují i situace, jejichž obsah není vždy zcela jednoznačný. Simulované může být za jistých podmínek omluvitelným, akceptovatelným, pro dítě pod dohledem dospělého bezpečným, za jistých okolností však bude tatáž situace zcela nepřijatelná.

Ochrany přírody
Základní informace o významu ochrany přírody.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník