×

3. týden - Živočichové na jaře (hmyz)

Pozorujeme broučky
Popis tématického projektu - pozorování drobných živočichů - hmyz (brouci), rozvoj řečových schopností, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. Inspirace pro aktivity s dítětem.

Jarní aktivity
Popis tématického projektu - Je jaro. Příroda se probouzí zpět k zelenému životu a hmyz létá všude kolem nás. Například včeličky mají velice napilno. Musí totiž opylovat všechny květy ve svém okolí. Jak vypadá taková včela? Jak vypadá jejich dům – včelí úl? To vše se dozvíme během této lekce, kterou si užijeme se vším všudy. Budeme si hrát, vyrábět, soutěžit, poslouchat pohádku, naučíme se novým poznatkům a také budeme zkoušet různé cvičení z oblasti dramatické výchovy.

Co se děje v trávě
Popis tématického projektu - Co se děje v trávě - Informace o drobném hmyzu - charakteristické znaky, chování v přirozeném prostředí, chování na jaře.