×

10. týden - Zvířata v ZOO

Výlet do ZOO
Příspěvek nabízí možnost méně obvyklé práce s textem (zrakové pexeso, skládání slov ze slabik, cvičení sluchové paměti, prostorového vnímání) v rámci skupinové práce. Materiál je vhodný nejen pro děti se specifickou poruchou čtení (dyslexií), ale i pro méně zdatné čtenáře či pro zdatné čtenáře po obměnu výuky.

Hádej, kdo jsem!
Pracovní list k nácviku čtení s porozuměním je zároveň pomůckou do předmětu Prvouka. Žáci čtou řádek po řádku, postupně vyškrtávají živočichy, kteří neodpovídají popisu hledaného zvířete, a snaží se postupným čtením vyhledat odpovídajícího tvora žijícího v ZOO. Obměnou může být rozstříhání zobrazených tabulek na kartičky a následné plnění úloh dle instrukcí – např. třídění živočichů dle různých kritérií, popis vybraného živočicha, určování místa výskytu atd.

Svět zvířat
Prezentace představuje dětem zvířata a jejich přirozený domov. Pracovní list slouží k dokreslení domova daným zvířátkům podle prezentace. Lze takto skupinově vytvořit svou vlastní „fotoobrázkovou“ ZOO. Děti mohou skupinově domalovat další zvířátka (popř. také rostliny). Materiál je vhodné využít před či po návštěvě ZOO.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník