×

5. týden - Pozorujeme živočichy na jaře - hmyz

Projekt 1
Je jaro. Příroda se probouzí zpět k zelenému životu a hmyz létá všude kolem nás. Například včeličky mají velice napilno. Musí totiž opylovat všechny květy ve svém okolí. Jak vypadá taková včela? Jak vypadá jejich dům – včelí úl? To vše se dozvíme během této lekce, kterou si užijeme se vším všudy. Budeme si hrát, vyrábět, soutěžit, poslouchat pohádku, naučíme se novým poznatkům a také budeme zkoušet různé cvičení z oblasti dramatické výchovy.

Projekt 2
Charakteristika integrovaného bloku: Pozorování drobných živočichů – hmyz (brouci), rozvoj řečových schopností, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Prezentace
S pomocí fotografií zvířat v této prezentaci se žáci mohou lépe zorientovat ve skupině bezobratlých živočichů a efektivněji a účelněji si zapamatovat zástupce jednotlivých tříd.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník