×

9. týden - Složené slovní úlohy

Cestujeme po Evropě - Francie
Pracovní list spojující učivo o evropských státech s matematikou.

Zdravý životní styl
Jednoduché slovní úlohy s využitím úsudku (když, tak – násobení) a logického vyvozování v početním oboru do 10000. Propojujícím tématem je zdravý životní styl a zdravé stravování.

On-line procvičování
Interaktivní řešení slovních úloh se zpětnou vazbou.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník