×

9. týden - Římské číslice

Prezentace
Prezentace přiblíží žákům vznik a využití římských čísel. Žáci se seznámí s jednoduchou pomůckou pro jejich převod a zapamatování. Jednoduchá římská čísla přečtou.

Pracovní list
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí nejen římské číslice, ale i pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Domino
Hra zaměřená na procvičení zápisu čísel arabskými a římskými číslicemi.