×

9. týden - Řešíme nerovnice

Počítání do 10 000
Opakování čísel (numeraci) do 1 000 a novým učivem je zde poznávání čísel do 10 000. Nejdříve se objasňují násobky čísel 10, 100, 1 000, čtení a psaní čísel, rozvoj čísla v desítkové soustavě, počítání po jedné, přirozené uspořádání čísel, číselná osa, porovnávání čísel, nerovnice, zaokrouhlování čísel na daný řád, aplikační úlohy. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, číselnou osou, s kalkulátory. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.

Koumáci tučňáci
Čísla nad 10 000. Koumáci tučňáci (zápis čísel – číselné řády, vlaková souprava (řazení čísel), sněhová nadílka (porovnávání čísel).