×

8. týden - Zaznamenáváme přímou úměrnost

Prezentace 1
Prezentace je zaměřena na vysvětlení závislosti dvou proměnných v přímé úměrnosti, určení koeficientu a rovnice přímé úměry, sestavení tabulky a je vhodná k samostudiu.

Prezentace 2
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky zavádí pojem přímé úměrnosti. Jakému vztahu veličin říkáme přímá úměra a příklady k procvičení.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník