×

8. týden - Sloupcové a kruhové diagramy

Práce s daty
Pracovní list je určen ke čtení a zpracování dat ze sloupcového diagramu. Žák zjišťuje požadované informace, rozhoduje, zda jsou určitá tvrzení správná, či nikoli, dokresluje části bodového grafu. Na závěr si žák ohodnotí svoji práci.

Zpracování dat z grafu
Pracovní list slouží ke čtení, vyhodnocování a zpracování dat z grafů. V druhé části má žák za úkol dokončit sloupcové diagramy.

Čteme data z tabulek a grafů
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí pracovního listu je znalost čtení dat z tabulek a grafů. Úkolem žáka je porovnat data z tabulky s jednotlivými grafy a rozhodnout, zda tabulkové údaje odpovídají různým typům grafů.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník