×

7. týden - Počítáme se zlomky

Pexeso
Didaktická hra určená pro práci ve skupinách. Žáci si zopakují výpočet části z celku v jednotkách času.

Pracovní list
Pracovní list je určen pro jednotlivce k procvičování základních matematických operací se zlomky. Žáci sčítají, odčítají, násobí a dělí zlomky, porovnávají je. Přiloženo je i autorské řešení listu.

Prezentace
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky, vyvozuje postup při sčítání zlomků. Popisuje převod zlomků na společného jmenovatele s následným sčítáním. Příklady k procvičení.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník