×

6. týden - Povrch krychle

Síť a povrch krychle
Materiál obsahuje pracovní list s cvičeními, ve kterých si žák procvičí výpočet obsahu krychle pomocí čtvercové sítě. Součástí je i prázdná čtvercová síť pro případné žákovské experimenty a řešení pro učitele.

Vzorec pro výpočet povrchu
Tutoriál prezentující vyvození vzorce pro výpočet povrchu krychle včetně ukázkových příkladů výpočtu.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník