×

6. týden - Písemné počítání s přirozenými čísly

Počítání v časovém limitu
Interaktivní publikace je zaměřena na rychlé počítání příkladů na sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Matematické rozcvičky
Materiál obsahuje dvě sady matematických rozcviček v oboru 0 – 1 000 a 0 – 10 000. Každou sadu tvoří 24 karet se zadáním a 24 karet s výsledky. Žák, dvojice nebo skupina obdrží jednu kartu, pomocí které si procvičí sčítání a odčítaní jak zpaměti, tak písemně. Dále si procvičí písemné násobení a dělení. Určeno pro 4. ročník.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník