×

5. týden - Porovnáváme desetinná čísla

Procvičování 1
Pracovní listy jsou určeny k procvičení čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel.

Procvičování 2
Pracovní listy jsou určeny k procvičení porovnávání, řazení a sčítání desetinných čísel.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník