×

5. týden - Počítáme do milionu

Kuličkové počítadlo
Jednoduchá úloha na procvičení pochopení desítkového rozvoje. Simulace kuličkového počítadla.

Násobení a dělení
Téma násobení, dělení do miliónu i přes milión.. V tomto tématu se naučí velká čísla násobit a dělit pamětným i písemným postupem.

Sčítání a odčítání
Téma Sčítání, odčítání do miliónu i přes milión. V tomto tématu se naučí tato čísla sčítat a odčítat pamětným i písemným postupem.

Doplňovačka
Doplňování do tabulky číselných řádů.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník