×

13. týden - Poznáváme římské číslice

Úvodní prezentace
Prezentace přiblíží žákům vznik a využití římských čísel. Žáci se seznámí s jednoduchou pomůckou pro jejich převod a zapamatování.

Skládačky
Didaktická hra sloužící k procvičení čtení římských číslic zábavnou formou.

Pracovní list
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí nejen římské číslice, ale i pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník