×

12. týden - Rozlišujeme přímou a nepřímou uměrnost

Základní seznámení
První seznámení s pojmy přímá a nepřímá úměrnost. Žák řeší „selským“ rozumem základní ukázky úměrnosti.

Prezentace
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky navozuje pojem úměrnost na základě rovnocennosti poměrů.

Přímá či nepřímá?
Žák rozhoduje o vztahu přímé či nepřímé úměrnosti. V každém z pěti souborů jsou čtyři různé situace reálného života. Žák test sám vyhodnocuje.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník