×

11. týden - Zjišťujeme aritmetický průměr

Rozcvička
Pracovní list pro žáky vhodný pro skupinovou práci. Žáci mají přijít na výpovědní hodnotu, kterou ukazuje aritmetický průměr a prozkoumat různé možnosti při nejednoznačném zadání úkolu. V závěru je nutná diskuse žáků nad výsledkem práce ve skupinách. Není dán jednoznačný výsledek. Strana B dává možnost žákům číst údaje z grafu a vymýšlet úkoly k nim.

On-line procvičování
Online. Aritmetický průměr: daná čísla, jejich součet a výpočet aritmetického průměru (s kontrolou).

On-line slovní úlohy
Online. Slovní úlohy s výpočtem aritmetického průměru (s kontrolou).

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník