×

11. týden - Převádíme jednotky

Olympijské kruhy
Počítáme s výsledky českých olympioniků na ZOH 2010.

Milionář
Formou zábavné prezentace si můžete zopakovat jednotky hmotnosti.

Převody jednotek on-line
Interaktivní cvičení jsou zaměřena na procvičení převodů jednotek délky, hmotnosti a času. Žák pracuje samostatně na počítači nebo je možné cvičení spustit přes interaktivní tabuli. K dispozici je i verze pro tisk.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník