×

10. týden - Zábavná matematika

Harry Potter
Materiál je tvořen šesti úkoly, které mají za cíl zopakovat zábavnou formou početní operace do 1000 (sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, převody jednotek času). K motivaci slouží námět Harryho Pottera.

Úkoly pro chytré hlavičky
Soubor 12 matematických úloh. Lze použít také jednotlivé úlohy pro zpestření hodin matematiky.

Obrázkové slovní úlohy
Tři pracovní listy s netradičními slovními úlohami s obrázky (částečně zpracovanými formou komiksu). Součástí pracovních listů jsou správná řešení.

Interaktivní hry
Soubor interaktivních her (prezentace). Publikace nabízí žákům interaktivní hry z matematiky.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník