×

10. týden - Figurální čísla

Pascalův trojúhelník
Pracovní list. Pascalův trojúhelník je sestaven tak, že do každé buňky vepíšeme součet čísel stojících nad ní.

Figurální čísla
Figurální čísla, čtvercová, obdélníková, trojúhelníková a doplnění příkladů / tabulky (včetně výsledků).