×

5. týden - Odčítáme do 20 bez přechodu desítky

Pracovní listy
Pracovní listy (v jednom souboru) slouží k opakování učiva počítání do deseti a do dvaceti.

Procvičování
Procvičení sčítání a odčítání do 20, porovnávání čísel.

Nácvik postupu
Je zde naznačen postup při nácviku příkladů sčítání, odčítání bez přechodu přes základ 10.

Příklady
Příklady na odčítání do 20 bez přechodu desítky s pomocí grafického znázornění (obrázků zvířat, věcí).

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník