×

4. týden - Počítáme s kostkami

Hra
Materiál obsahuje 2 verze – žáci hází 2 nebo 3 kostkami, vytváří příklady pomocí čísel, které padnou na kostkách, a vybarvují políčka v tabulkách. Vítězem je ten, kdo má po určité době více vybarvených políček. Je určeno pro práci ve dvojicích.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník