×

12. týden - Pracujeme s tabulkou

Hledej obrázky a počítej
Materiál obsahuje 9 řetězových příkladů a tabulku s obrázky a výsledky. Žáci chodí po třídě, hledají příklady označené obrázky a počítají je.

Pyramidy
Online. Sčítací pyramidy (s kontrolou).

Barborka počítá sladkosti
Pracovní list je tvořen tabulkou a s ní souvisejícími úkoly. Žáci dopočítávají, kolik sladkostí Barborka snědla. Je možno využít jako individuální, ale i skupinovou aktivitu. Je přiloženo autorské řešení.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník