×

11. týden - Stavíme stavby podle plánu

Článek o krychlových stavbách
Hejného metoda posiluje budování schémat, napojuje je na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky. Děti poznávají vlastnosti krychle a co všechno se dá z krychlí stavět.

Pracovní list 1
Pracovní list podporuje rozvoj prostorové představivosti ve spojení s početní orientací v oboru do 6 a přímou manipulací s kostkami. Děti jsou motivovány hrou na stavbaře a jejich prací podle plánů – stavebních výkresů. Určují počet prvků, porovnávají zjištěný počet s číselnými údaji v tabulkách. Jsou motivovány také k realizaci vlastní stavby.

Pracovní lista 2
Pracovní list rozvíjející schopnost využít symbolů k zaznamenání zobrazeného či skutečného objektu.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník