×

11. týden - Pracujeme se znaménky

Autobus
V prezentaci si žáci procvičí algoritmus sčítání a odčítání v oboru 1–5. Žáci nejprve počítají pomocí vizualizace počtu, a také početní příklady operace sčítání i odčítání.

Odkaz na televizní vysílání 1. ročník