×

9. týden - Minulost z pohledu architektury

Renesanční architektura
Pracovní list pro žáky pátých tříd je zaměřen na renesanční stavební sloh, na znaky renesanční architektury.

Vzdělaný král
Žáci pracují s textem, na jehož základě pak luští jméno panovníka, poznávají různé historické reálie (stavební slohy) a nové pojmy (diplomat). Uvědomují si souvislosti se současností (Karlova univerzita, portál).

Hádáme hrady a zámky
Materiál obsahuje prezentaci s postupně odkrývanými snímky našich hradů a zámků a dále pracovní list určený ke skupinové práci. Prezentace je využitelná jako soutěž družstev či jednotlivců. Soutěžící získává tolik bodů, kolik políček ještě zůstalo neodkryto ve chvíli, kdy správně pojmenoval obrázek.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník