×

9. týden - Měříme čas

Orientace v čase
Orientace na časové přímce, prezentace s úkoly.

Ordinační hodiny
Pracovní list zaměřený na čtení s porozuměním při práci s časovými údaji.

Převody jednotek času
Na praktických úlohách si žáci procvičují převody jednotek času.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník