×

8. týden - Třídění živých organismů

Bingo
Známá hra slouží k procvičení učiva o třídění organismů. Materiál obsahuje pojmy, definice a hrací karty.

Zvířata žijící u nás
Pracovní list k procvičování rodových a druhových jmen zvířat, jejich dělení na obratlovce a bezobratlé, na ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce.

Obratlovci
S pomocí fotografií zvířat v této prezentaci se žáci mohou lépe zorientovat ve skupině obratlovců, efektivněji a účelněji si zapamatovat zástupce savců, ptáků, plazů, ryb a obojživelníků.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník