×

8. týden - Minulost v pověstech

Praotec Čech
Text k rozvoji čtení s porozuměním a k opakování starých pověstí českých obsahuje vetřelce z jiných pověstí. Žáci tyto vetřelce vyhledávají a identifikují, odkud věty-vetřelci pocházejí. Vetřelce stačí vynechat.

Blaničtí rytíři
Zpracování pověsti vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci seznámí i s nejvyššími horami České republiky.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník