×

7. týden - Cestujeme po Evropě

Přesmyčky
Žáci řeší přesmyčky a odhalují tak státy Evropy a jejich významná města. Poté tvoří správné dvojice a zjišťují o každé zemi některé zajímavosti. Soubor obsahuje také správné řešení.

Evropské státy
Žáci po rozstříhání kartiček sestavují správné čtveřice (stát, jeho státní vlajka a dvě charakteristické indície).

Evropské kvarteto
Sada obsahuje hrací karty k některým zemím Evropské unie a také popis aktivit k jejich využití.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník