×

6. týden - Časová osa, aneb jak se žilo v minulosti

Pravěk a středověk na časové ose
Prezentace, v níž žáci k číselným osám přiřazují důležité informace z období pravěké a středověké historie naší vlasti.

České dějiny
Materiál obsahuje 40 pracovních listů, které zaznamenávají průběh českých dějin od počátku až ke vzniku České republiky.

Interaktivní časová osa
Časová osa byla (a stále převážně je) vnímána jako statická úsečka, která je vytištěná v knize a nabízí jen souhrn dat a událostí, které jsou zachyceny v chronologickém sledu. Dnešní on-line nástroje ale dokážou mnohem více – do časových os je možné vkládat videa, články, obrázky či nahrávky, a je tak možné z časové osy vytvořit interaktivního průvodce studiem – vstupní bránu do poznání širších souvislostí.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník